Kijken naar jou als geheel, niet naar jouw probleem

consulten/coaching

Ik ben aangesloten bij de Artsen Vereniging Integrale Geneeskunde en daarmee valt mijn coaching/consulten (alleen 1-op-1) onder de aanvullende (alternatieve) verzekering. Kijk bij je verzekering na of je een vergoeding (deels) kan krijgen voor mijn coaching/consulten. 

Voeding & Leefstijl

Leefstijlgeneeskunde is enorm in opkomst en terecht. Onze Westerse leefstijl zorgt voor laaggradige ontstekingen, chronische ziekten en de oplossing hiervoor is medicijnen. Maar dit pakt het probleem niet aan. De echte oplossing is leefstijl aanpassing.  Door inzicht te krijgen in jouw leefstijl & de daardoor ontstane problemen, kunnen we heel gericht een plan maken om jouw gezondheid te verbeteren. 

Hormoonbalans

Door inzicht te krijgen in jouw hormonen, weten we hoe jouw balans er voor staat. Het gaat hierbij niet alleen om jouw vrouwelijke hormonen, maar ook schildklier- en bijnier(=stress)hormonen.

Stress & Ontspanning

Door de druk van onze maatschappij vergeten we vaak onszelf. Daardoor leven we voornamelijk in stress en niet in ontspanning. Met mijn coaching vanuit de pijlers van positieve gezondheid gaan we samen jouw stressfactoren opzoeken en ontspanning toevoegen in je dagelijks leven. 

Regulier vs Natuurgeneeskunde

Naast de reguliere geneeskunde biedt de natuurgeneeskunde ook veel mogelijkheden. We gaan samen kijken waar jij nog meer behoefte aan hebt en wat past bij jou. 

Waar kan ik je mee helpen?

Kinderwens:
*Kans op een zwangerschap vergroten | Zo snel mogelijk zwanger worden
*Gezonde zwangerschap | Hoe bereid je je het beste voor op een zwangerschap?
*Zwanger blijven | Kans op een miskraam verminderen
*Schildklierproblematiek | Juiste schildklierwaarden verbeteren je vruchtbaarheid
(Zwangerschaps)coaching:
*Een nieuwe zwangerschap na negatieve ervaringen tijdens een eerdere zwangerschap/bevalling, bijvoorbeeld traumatische bevalling of ziekte tijdens je zwangerschap (bijv. zwangerschapsvergiftiging of suikerziekte).
*Verliezen van een zwangerschap
Leefstijladvies:
*Kinderwens
*Hormonale schommelingen (disbalans)
*Zwangerschapsdiabetes
*Verhoogd risico op hart- en vaatziekten bij PCOS en na het doormaken van zwangerschapsvergiftigin (Pre-Eclampsie & HELLP)
 

Door mijn integrale visie kijk ik niet alleen jouw probleem, maar naar jou als geheel.  Door naar alle aspecten in jouw leven te kijken, weet ik waar de oplossing(en) zit(ten). 

Investeer in jezelf

Coachingstraject

Ben je geinteresseerd in een coachingstraject? Hoe zal dit er dan uitzien?

Een coachingstraject start met een intakegesprek, waarbij een integrale anamnese (zoals dat heet) aan bod komt. In dit gesprek komen alle 6 pijlers van positieve gezondheid aan de orde. Aan het einde van dit gesprek maken we samen een plan hoe we verder gaan. 

Hieronder zie je wat in dat plan opgenomen kan worden:

Leefstijlaanpassing: voeding, supplementen, beweging, slaap, etc.
Natuurgeneeskunde: kruiden ter ondersteuning van je hormonen
Microbioom & probiotica
Bloedonderzoek via ProHealth (kijk bij je verzekering na of dit wordt vergoed)
Mind-Body geneeskunde: focus op het tot rust komen in onze drukke maatschappij

Intakegesprek

Duur: 60 minuten
Kosten: €87,00Coachingtraject

Duur  consult: 60 minuten
Kosten:
- intakegesprek €87,00
- Vervolggesprek €70,00

Groepscoaching

Onderwerp: Kinderwens
Datum: volgt
Duur: 90 minuten
Kosten: €17,00

INFO

Inge van der Velpen

'Women's Health' Arts

Leefstijl & Integrale Arts

© Copyright Inge van der Velpen 2022.  All Rights Reserved